Технологии

view_module reorder
За да прочетете всички материали, свързани с технологиите, чукнете тук.

Дейност

  1. Осъществяване
  2. Участие в дейността
  3. Управление
  4. Участие в управлението
  5. Кариера
  6. Асоциирано членство
Дейността на нашата асоциация се осъществява от работни групи, състоящи се от членове на АПБ и симпатизанти. Всяка работна група е оформена като самостоятелна еденица на АПБ за извършване на конкретна дейност. Групата има своя собствена структура и ръководител, който разпределя задачите между участниците в нея. Всеки участник заема определена позиция, която му дава определени права и го обвързва с конкретни задължения. Повече информация за нашите работни групи ще намерите на страницата Осъществяване на дейността, в раздела Дейност на нашия сайт.
Като организация с нестопанска цел ние отделяме особено внимание на хората, които правилно разбират идеите и политиката на Асоциацията и желаят да помагат за осъществяването на нейните цели и задачи. В това дело за благото на България ние не бихме се справили без доброволния труд както на нашите членове на АПБ, така и на нашите симпатизанти, които може да оказват неоценима помощ без ангажименти за членство. Всеки, който може и желае периодично да отделя част от своето свободно време за да помага в различните дейности на Асоциацията е добре дошъл. Повече информация по тази тема ще намерите на страниицата Участие в дейността на АПБ, в раздела Дейност на нашия сайт.
Работните групи, осъществяващи основната дейност на АПБ са групирани в структури, наречени Направления. Всяко направление отговаря за определена дейност или за разработката и внедряването на технологиите в определен икономически сектор. То се управлява от една работна група, носеща названието на направлението. Групата е с особена структура и ръководи дейността на всички работни групи, работещи в нейното направление. Повече информация за управлението на Асоциация Плазма България ще намерите на страницата Управление на АПБ, в раздела Дейност на нашия сайт.
Управлението на АПБ се извършва от нейните редови членове. Членове на АПБ може да бъдат само пълнолетени и образовани гражданини, навършили 18 години, отлично владеещи български език. Кандидатите за членове трябва правилно да разбират идеите и политиката на Асоциацията, да са съгласни с тях и да имат физическа възможност редовно да участват в осъществяването на нейните цели и задачи. Членове на АПБ може да бъдат и чужди граждани, отговарящи на тези условия. Повече за членовете на АПБ, управляващи асоциацията, ще намерите на страницата Участие в управлението на АПБ, в раздела Дейност на нашия сайт.
Асоциация Плазма България дава възможност на всеки участник в нейната дейност да прави кариера, като се придвижва по служба. За тази цел е разработила различни видове рангове, които се присвоояват на участниците в нейната дейност за постижения в овладяване на технологиите и административната дейност. Всеки ранг дава право на притежателя му да заема определена длъжност в структурата на работната групата, като всеки следващ ранг дава право на притежателя му да заема по-висока длъжност, изискваща по-висока професионална подготовка. По този начин АПБ стимулира членовете на работните групи да се придвижват по служба, покривайки по-големи показатели за по-високи рангове. Повече информация за ранговете и възможностите, които предоставят, ще намерите на страницата Рангове за придвижване по служба, в раздела Дейност на нашия сайт.
Асоциираното членство е свързано с присъединяване на юридическо лице към програма на АПБ за използване и разпространение на определена технология. За да бъде внедрена дадена технология в икономиката на една страна е необходимо спазването на общи правила и условия от всички, които я използват. В противен случай може да бъде нарушен икономическият баланс, което от своя страна може да доведе до непредсказуени негативни резултати. Повече информация по тази тема ще намерите на страницата Асоциирано членство, в раздела Дейност на нашия сайт.
next
prev
За да прочетете всички материали, свързани с нашата дейност, чукнете тук.

Посетители