Агротехнологии

arrow_forward

Енергийни технологии

arrow_forward

Здравни технологии

arrow_forward

Открито писмо до селскостопанските производители в България

С това писмо Асоциация Плазма България уведомява всички селскостопански производители и земевладелци за предсоящата замяна на стари аграрни технологии, вече неефективни и неотговарящи на бъдещите изисквания с нови, по-ефективни и високо производителни технологии.


От Асоциация Плазма България

Българска асоциация за разработка и внедряване на конвенционални и неконвенциални технологии

 

До всички земевладелци в България

До зеленчуко-производителите и собствениците на оранжерии

До всички производители на селскостопанска продукция

 

Уважаеми селескостопански производители,

Асоциация Плазма България е неправителствена организация, която е поела задачата за модернизиране на най-важните отрасли в икономиката на България чрез внедряване на нови, екологично чисти конвенционални и неконвенционални технологии. Тези технологии работят на съвсем нов принцип, коренно различен от масово използваните досега. Разработвани са дълги години в елитни лаборатории от специалисти с международно признание, като технологии за замяна на редица ниско-ефективни и вредни за здравето технологии. Получените резултати са потвърдени от лаборатории и институти с международен престиж, като резултати с изключително значение за световната икономика. По тази причина новите технологии се предлагат на всички държави за тотална замяна на редица стари, вече неефективни, вредни за човешкото здраве и замърсяващи околната среда.

Нашата задача е тези технологии да стъпят на Българска земя. Ние спомагаме за внедряването им в основните икономически отрасли на България и селското стопанство е първият от тях. Той е с приоритет в нашите програми за развитие, модернизиране и производство на БИО земеделие, защото знаем колко важно е за народа. Прилагането им в земеделието носи огромни ползи и предимства, които конвенционалното земеделие не може да предостави на земеделците. Тези технологии нямат аналог на пазара и прилагайки ги, българския земеделец става изключително конкурентно способен.

Благодарение на новите техннологии:

⇒ отпада необходимостта от изполването на изкуствени торове;
⇒ отпада необходимостта от използване на пестициди;
⇒ увеличава се добива до 20 - 30%;
⇒ засилва се имунната система на растенията и драстично спада риска от боледуването им;
⇒ ускорява растежа и скъсява вегетационният период с близо 30%;
⇒ растенията стават по-устойчиви на суша и издържливи на високи температури;
⇒ получава се БИО реколта с високо качество;
⇒ реколтата става много по-трайна след жътва, което я прави много по-устойчива на пазара;

Ред за предостажяне на технологиите на бъдещето

За да прочетете целия текст на писмото, чукнете тук.

Резултати от проведени експерименти

view_module reorder
Експеримент с краставици сорт Гергана проведен в гр. Пловдив

Експеримент с краставици сорт Гергана проведен в гр. Пловдив

От 20 Юни до 12 Август на 2017 година, в гр. Пловдив, по идея на Асоциация Плазма България и под надзора...

access_time 13 Януари 2019 14:00 часа,

Проведен експеримент в гр. Садово

Проведен експеримент в гр. Садово

От 20 Октомври до 4 Декември на 2018 година, в гр. Садово, по идея на Асоциация Плазма България и под надзора на...

access_time 26 Декември 2018 16:10 часа,

Проведени експерименти в с. Поройно

Проведени експерименти в с. Поройно

От края на м. Април до края на лятото на 2018 година, в с. Поройно, община Дулово, по идея на...

access_time 26 Декември 2018 15:47 часа,

Успешно проведена терапия с МАГРАВ технологии върху тежка фрактура на лява ръка

Успешно проведена терапия с МАГРАВ технологии върху тежка фрактура на лява ръка

На 08.04.2018 в гр. Враца стана инцидент с гражданина Димитър Т. Той претърпя много тежка катастрофа с мотор в резултат...

access_time 24 Декември 2018 16:13 часа,