Често задавани въпроси - Въпроси, свързани с технологиите

ЧЗВ - Въпроси, свързани с технологиите

Конвенционални технологии се наричат тези, чийто краен резултат може да се измерва или изчислява със стандартни мерни еденици. Например, ако имаме нужда от електрогенератор за захранване на нашия дом с мощност 10 киловата, ние го създаваме по технология, чрез която предварително можем да изчислим неговите изходни параметри и да създадем дизайна му. 

Например за да ни върши работа в Европа, той трябва да бъде с променливо напрежение 220 волта, честота на напрежението 50 херца и за да бъде с мощност 10 киловата силата на тока трябва да бъде малко по-голяма от 45 ампера. Но ако се готвим да използваме този генератор в Америка, трябва да бъде с други параметри - напрежението трябва да бъде 110 волта, честотата на напрежението 60 херца и за да бъде с мощност 10 киловата силата на тока трябва да бъде малко по-голяма от 90 ампера. Едениците с които измерваме крайния резултат на генератора се наричат "Стандартни мерки", понеже са официално приети, като световен стандарт или като стандарт в определени държави. 

Също така със стандартни мерки изчиляваме и какви електроуреди искаме да имаме в дома си, като се съобразяваме, че трябва да бъдат съвместими с произвежданата елекртоенергия. Така можем да създаваме електроуредите с най-различен дизайн (електрически лампи, готварски котлони, бойлери за топлене на вора, радиатори за отопление и климатици и т.н.). 

От там идва и определянето на технологията за производство на генератора, като конвенционална. Мощността на генератора се измерва с киловати, напрежението се измерва с волтове, честотата на напрежението се измерва а херцове, а размерите и дизайна на генератота и електроуредите, които ще се захранват с него, може да се създава със всякакъв дизайн, но също се изчисляват за съвместимост с енергията на генератора.

На базата на тези разсъждения е създадено и определението за конвенционални технологии:

Конвенционални технологии се наричат тези технологии, чийто краен резултат се изчислява и измерва със стандартни мерни еденици“.

Названието "Стандартно" е свързано с названието "Конвенционално", което също се използва за назоваване на общоприети термини (като конвенционално мислене, конвенционални методи, конвенционални оръжия, конвенционални технологии и др.). Когато говорим за конвенционално мислене и конвенционални методи, казаното има отвлечено, не съсвем точно определение. Но когато говорим за технологии, названието конвенционални технологии има не отвлечено, а описаното по-горе значение, което трябва да се знае от всеки участващ в дейността на Асоциация Плазма България.

За избягване на всякакви спорове по този въпрос ще добавим, че това обяснение за конвенционални технологии е прието за официално в Асоциация Плазма България, независимо дали другаде може да се обяснява или тълкува по друг начин.

Неконвенционални технологии се наричат тези, чийто краен резултат не може да се измерва или изчислява с точни мерки за изчисление, но за него се съди по резултатите от успешно проведени експерименти. Например, ако имаме нужда от една нива за захранване на нашия дом със зеленчуци, ние ще я подготвим за производството им без точни изчиления, каквито са нужни за електрогенератора за който говорихме в предната част на урока. Ние ще обработим нивата и ще я наторим по технология, по която знаем, че е за производство на зеленчуци, но за разлика от технологията на електрогенератора ние не можем да измерим със стандартни мерни еденици нито нейната енергия, която ще дава на зеленчуците, нито мощността на енергията, нужда за растежа на всеки вид зеленчук по отделно.

Също така ние не можем със стандартни изчислитени мерки нито да определяме дизайна на зелечуците, нито да променяме тяхната форма. Ако посадим домати, те ще порастат с различни форми на домат и ние не можем да повлияем на този процес - например всеки домат да бъде с иделана обла формата и точен диаметър 12 сантиметра.

Освен това много трудно може да обясните на някой "тома-неверний*, че от семката ще порасне зеленчук, а той не ви вярва и не може с калкулатора предварително да изчисли резултата. Вие може да го убедите в правотата си само, ако посадите семката и от нея порастне зеленчука. При това трябва да спазвате всички технологични изисквания за да порасте той качествен и да не загине преждевременно. Едва тогава може да му докажете, че разполагате с истинска технология. 

* човек, който вярва само на очите си.

 По тази причина, за да бъде призната една такава технология за технология, трябва предварително да се направят редица експерименти, доказващи не само нейния положителен резултат, но и нейната икономическа ефективност.

На базата на тези разсъждения е определението за неконвенционални технологии:

Неконвенционални технологии се наричат тези технологии, чийто краен резултат не се изчислява със стандартни мерни еденици, а се доказва експериментално“.

Названието "Неконвенционално" е свързано с названието "Нестандартно", което има същото значение и се използва за назоваване на общоприети термини, като неконвенционално или нестандартно мислененеконвенционални или нестандартни методи, неконвенционални или нестандартни оръжиянеконвенционални или нестандартни технологии и др. Тъй, като самата дума Неконвенциално също е нестандартна, на много места се обяснява отвлечено, без точно определение, в повечето случаи както го разбира обясняващият. Но в Асоциация Плазма България названието неконвенционални технологии има точно определение, описано по-горе, независимо дали другаде се обяснява или тълкува по друг начин. Това определение трябва да се знае и да се така да се тълкува от всеки участващ в дейността на АПБ.