• Дейност
  • Публикувана на
  • Прочетена 395 пъти

Управление на АПБ

Работните групи, осъществяващи основната дейност на АПБ са групирани в структури, наречени Направления. Всяко направление отговаря за определена дейност или за разработката и внедряването на технологиите в определен икономически сектор. То се управлява от една работна група, носеща названието на направлението. Групата е с особена структура и ръководи дейността на всички работни групи, работещи в нейното направление. Например групата с название «Направление Агрокултура» ръководи дейността на всички работни групи, работещи в областта на агрокултурата и селското стопанство.

Към настоящия момент в АПБ съществуват 4 вида направления:

  • Технологични направления, управляващи технологичната дейност;
  • Административни направления, управляващи административната дейност;
  • Стопански направления, управляващи стопанската дейност на АПБ и строителството и поддръжката на нейните обекти;
  • Академия АПБ - едно направление, управляващо образователните работни групи.

Ръководителят на работната група, наречена Направление заема длъжност Ръководител на направление. Той се явява пряк началник на всички ръководители на работни групи, зачислени към неговото направление и е пряко подчинен на Председателя на АПБ. Неговата задача е да координира работата на работните групи, да разпределя между тях поставените задачи на направлението и да следи за своевременното им изпълнение.

Направленията се създават с решение на Общото събрание на АПБ по предложение на Управителния съвет.

Последно променена в Петък, 14 Юни 2019 11:10
(1 глас)