• Финансиране
  • Публикувана на
  • Прочетена 669 пъти

Членски внос

В Асоциация Плазма България плащат ежемесечен членски внос само физическите лица, членове на АПБ и асоциираните членове. Симпатизантите, участващи в дейността на АПБ не плащат членски внос. Размерът на членския внос за членовете на АПБ - физически лица се определя от Общото събрание, а размерът на членския внос за асоциирани членове се определя от Управителния съвет. Начините за плащане на членския внос се определят от Управителния съвет.

Членовете на АПБ, физически лица, плащат месечен членски внос в размер на 20 лева, който може да се плаща на едномесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни вноски по следния начин:

На банковата сметка на АПБ

Асоциация Плазма България
IBAN: BG32UNCR70001523448029
BIC: UNCRBGSF
UniCredit Bulbank, клон Пловдив, България

При този начин на плащане в графата на платежното нареждане "Причина за плащането" трябва да напишете "Плащане на членски внос за месец (едикойси)", когато плащате само за 1 месец или "Плащане на членски внос за периода от (месец) до (месец)".

Плащане чрез PayPal

Еднократно плащане
Абонаментно плащане
Последно променена в Сряда, 19 Юни 2019 17:10
(1 глас)