Новини

Общност и развитие на плазмените технологии на Фондация Кеш в България

Българска общност от ентусиасти и изследователи работеща върху плазмените технологии на ядрения физик Мехран Т. Кеш успя да привлече вниманието на "Фондация Кеш" и попаднаха в ежемесечното научно списание "Plasma Times" . През последните няколко години...

Новините от 30-ти август 2019 г.

На 29-ти август 2019 г. Управителният съвет на АПБ проведе среща за създаване на работна група за свободна енергия. На срещата бяха обсъдени методите, които ще се използват за обучение на специалистите, разработващи технологии за свободна енергия и начините за бъдещото внедряване на тези технологии в икономиката.

На извънредно съвещание на Управителния съвет беше одобрено решението за създаване на интернет-магазин. Работата по създаването на магазина ще започне в близките няколко дни.

Новините от 29-ти август 2019 г.

Асоциация Плазма България започна работа по създаването на две работни групи - за лечение на онкологични заболявания с помощта на неконвенционални технологии и за обучение на специалисти по електроника в областта на свободната енергия. Продължи и обсъждането на решението на Управителния съвет на АПБ за създаване на специализиран интернет-магазин, работещ за нуждите специалисти и граждани, занимаващи се с технологични разрабоки на Асоциация Плазма България.

Интернет-магазин за нуждите на АПБ

На 27-ми август 2019 година се проведе събрание на Управителния съвет на Асоциация Плазма България. На събранието се разгледаха въпроси, свързани със снабдяването на АПБ с нужните за технологичните разработки суровини, материали и техника. Предложи се да бъде създаден специализиран интернет-магазин, зареден със всичко необходимо за специалисти и граждани, занимаващи се с технологични разрабоки на АПБ. Магазинът ще трябва да обслужва и асоциираните членове, които ...

Новините за 22 юли 2018 год.

Вчера, 22.07.2019 г. се проведе заседание на Управителния съвет на Асоциация Плазма България (АПБ), на което се взеха няколко важни решения относно създаването на административни офиси, технологични работилници. Обсъди се и проекта за създаване на работни групи, които ще осъществяват дейността на Асоциацията.

Къмпания на АПБ от 22.07.2019 г.

Уважаеми почитатели и симпатизанти на Асоциация Плазма България!
От понеделник, 22.07.2019 г, възобновяваме работата на Асоциацията след кратката ваканция и започваме масова къмпания по създаването на работни групи и набирането на участници за тяхната дейност.

Открито писмо до селскостопанските производители в България

 С това писмо Асоциация Плазма България уведомява всички селскостопански производители и земевладелци за предсоящата замяна на стари аграрни технологии, вече неефективни и неотговарящи на бъдещите изисквания с нови, по-ефективни и високо производителни технологии.

Експеримент с краставици сорт Гергана проведен в гр. Пловдив

От 20 Юни до 12 Август на 2017 година, в гр. Пловдив, по идея на Асоциация Плазма България и под надзора на член на същата асоциация се проведе експеримент на два етапа. В Етап 1 целта е да се провери въздействието на плазмените МАГРАВ технологии върху развитието на краставици сорт "Гергана" и Етап, 2 в който да се провери издръжливостта им от екстремна суша. В статията ще намерите резултатите от проведения експеримент.

Проведен експеримент в гр. Садово

От 20 Октомври до 4 Декември на 2018 година, в гр. Садово, по идея на Асоциация Плазма България и под надзора на агроном Магдалена Павлова проведохме тестове за отглеждане на марули, спанак, лук и чесън с използването на плазмена МАГРАВ технология без използването на торове съпоставяйки ги със същите култури, но наторявани с висок клас изкуствена тор. Като резултат от проведения опит успяхме да констатираме, че културите отглеждани с плазмена МАГРАВ технология изпревариха значително по развитие наторяваните и издържаха на отрицателни температури.

Успешно проведена терапия с МАГРАВ технологии върху тежка фрактура на лява ръка

На 08.04.2018 в гр. Враца стана инцидент с гражданина Димитър Т. Той претърпя много тежка катастрофа с мотор в резултат на което получи множество травми: черепно – мозъчна травма, счупена около очна кост, счупен нос, скъсани сухожилия на лявата ръка, откъснат безименнен пръст на същата ръка, засегнат бял дроб. Поради усложнения във фрактурата на ръката е планирана плазмена терапия 3 пъти дневно за по 15-20 мин. на сеанс. От горната страна на фрактурата да се прилага компреси с плазмено заредена вода от ГАНС (ZnO+CO2) + тройна нано покрита спирала, от долната страна на фрактурата да се приложи плазмено заредена вода от ГАНС (Ca+CO2) + двойна нано покрита спирала.