Печат на тази страница
  • Новини
  • Публикувана на
  • Прочетена 500 пъти

Новините за 22 юли 2018 год.

Управителният съвет реши да създаде два административни офиса в градовете Пловдив и Варна. В гр. Пловдив ще бъде създаден Главния офис за управление на АПБ, а в гр. Варна - офис за планиране на нейната дейност. И в двата офиса ще се провеждат срещи с представители на организации, юридически и физически лица, свързани с дейността на АПБ.

На заседанието се взе решение АПБ за започне да създава технически работилници в цялата страна. Тези работилници ще осигуряват условия за разработка на технологии на специалистите и за обучение на населението в използването на технологиите. Беше взето решение в работилниците да се създават кръжоци за деца и юноши, които от най-ранна възраст ще получат достъп до света на технологиите. В едно от следващите си заседания УС на АПБ ще започне разглеждането на нормативните документи за дейността на работни групи и кръжоците, които ще имат достъп до техническите работилници.

Днес, 23.07.18 г. работата на Управителния съвет ще продължи с обсъждането на правилника за дейността на Асоциация Плазма България.

Последно променена в Вторник, 23 Юли 2019 15:02

Copyright © 2019 Асоциация Плазма България. Всички права запазени.
Преписването и копирането от сайта на текстове или части от тях, както и снимков и друг графичен материал е забранено!