Селско стопанство

Открито писмо до селскостопанските производители в България

 С това писмо Асоциация Плазма България уведомява всички селскостопански производители и земевладелци за предсоящата замяна на стари аграрни технологии, вече неефективни и неотговарящи на бъдещите изисквания с нови, по-ефективни и високо производителни технологии.

Експеримент с краставици сорт Гергана проведен в гр. Пловдив

От 20 Юни до 12 Август на 2017 година, в гр. Пловдив, по идея на Асоциация Плазма България и под надзора на член на същата асоциация се проведе експеримент на два етапа. В Етап 1 целта е да се провери…

Проведен експеримент в гр. Садово

От 20 Октомври до 4 Декември на 2018 година, в гр. Садово, по идея на Асоциация Плазма България и под надзора на агроном Магдалена Павлова проведохме тестове за отглеждане на марули, спанак, лук и чесън с използването на плазмена МАГРАВ…