Новини

Въздействието на талисман с CO2 ГАНС върху чакрите stars

На 27.10.2019 г. Асоциация Плазма България съвместно с аура център "Лотос" проведе опит, в който се провери въздействието на талисман с CO2 ГАНС върху човек.

Снимките са направени с Аура камера в ЛОТОС аура център. Идеята на всяка снимка е да се провери въздействието на талисман с CO2 ГАНС след 15-минутен досег с тялото.

Общност и развитие на плазмените технологии на Фондация Кеш в България

Българска общност от ентусиасти и изследователи работеща върху плазмените технологии на ядрения физик Мехран Т. Кеш успя да привлече вниманието на "Фондация Кеш" и попаднаха в ежемесечното научно списание "Plasma Times" . През последните няколко години...

Новините от 30-ти август 2019 г.

На 29-ти август 2019 г. Управителният съвет на АПБ проведе среща за създаване на работна група за свободна енергия. На срещата бяха обсъдени методите, които ще се използват за обучение на специалистите, разработващи технологии за свободна енергия и начините за бъдещото внедряване на тези технологии в икономиката.

На извънредно съвещание на Управителния съвет беше одобрено решението за създаване на интернет-магазин. Работата по създаването на магазина ще започне в близките няколко дни.

Новините от 29-ти август 2019 г.

Асоциация Плазма България започна работа по създаването на две работни групи - за лечение на онкологични заболявания с помощта на неконвенционални технологии и за обучение на специалисти по електроника в областта на свободната енергия. Продължи и обсъждането на решението на Управителния съвет на АПБ за създаване на специализиран интернет-магазин, работещ за нуждите специалисти и граждани, занимаващи се с технологични разрабоки на Асоциация Плазма България.

Интернет-магазин за нуждите на АПБ

На 27-ми август 2019 година се проведе събрание на Управителния съвет на Асоциация Плазма България. На събранието се разгледаха въпроси, свързани със снабдяването на АПБ с нужните за технологичните разработки суровини, материали и техника. Предложи се да бъде създаден специализиран интернет-магазин, зареден със всичко необходимо за специалисти и граждани, занимаващи се с технологични разрабоки на АПБ. Магазинът ще трябва да обслужва и асоциираните членове, които ...

Новините за 22 юли 2018 год.

Вчера, 22.07.2019 г. се проведе заседание на Управителния съвет на Асоциация Плазма България (АПБ), на което се взеха няколко важни решения относно създаването на административни офиси, технологични работилници. Обсъди се и проекта за създаване на работни групи, които ще осъществяват дейността на Асоциацията.

Къмпания на АПБ от 22.07.2019 г.

Уважаеми почитатели и симпатизанти на Асоциация Плазма България!
От понеделник, 22.07.2019 г, възобновяваме работата на Асоциацията след кратката ваканция и започваме масова къмпания по създаването на работни групи и набирането на участници за тяхната дейност.

Открито писмо до селскостопанските производители в България

 С това писмо Асоциация Плазма България уведомява всички селскостопански производители и земевладелци за предсоящата замяна на стари аграрни технологии, вече неефективни и неотговарящи на бъдещите изисквания с нови, по-ефективни и високо производителни технологии.

Експеримент с краставици сорт Гергана проведен в гр. Пловдив

От 20 Юни до 12 Август на 2017 година, в гр. Пловдив, по идея на Асоциация Плазма България и под надзора на член на същата асоциация се проведе експеримент на два етапа. В Етап 1 целта е да се провери въздействието на плазмените МАГРАВ технологии върху развитието на краставици сорт "Гергана" и Етап, 2 в който да се провери издръжливостта им от екстремна суша. В статията ще намерите резултатите от проведения експеримент.